Bu yazımızda sizlere custom control olan seri kanal textbox User Kontrol geliştirme aşamalarından bahsedeceğiz

C# da yer alan SerialPort sınıfı, seri kanal haberleşmesi için sıklıkla kullanılan bir sınıftır. Çeşitli projelerde, RS232 haberleşmesi sırasında kullanılan, baudrate, dataBits, parity,… gibi özellikleri ayarlanabilen bu sınıfa ait örnek kullanım aşağıda verilmiştir.

serial port text box

serial port text box

Kullanıcı arayüzünde gerçekleştirilen seçimler ile, bağlantı özellikleri değiştirilerek bağlantı kurulduktan sonra, seri kanal kontrol ve haberleşmesi gerçekleştirilen uygulamalarda, her bir haberleşme özelliği için ayrı bir kontrol kullanmak yerine, SerialPortTextBox isimli bir User Control geliştireceğiz.

seri kanal textbox kullanıcı arayüzü tasarım

seri kanal textbox kullanıcı arayüzü tasarım

Fare’nin orta tuşunun ileri ve geri hareketinde ve klavyenin yukarı/aşağı ok tuşlarına basıldığında, bilgisayarda bulunan Seri Kanallar, seri kanallara ait haberleşme hızları, data rate, start bit gibi özelliklerini değiştirebilen, klavyedeki sağ ve sol ok tuşlarına basıldığında ise bu özellikler arasında gezinebilen bir seri kanal kontrol için textbox tasarlayacağız.

Amacımız, seri kanal haberleşme özellikleri için, tek bir kontrol kullanarak, normalde her bir özellik için ayrı TextBox kullanımının önüne geçerek, projelerde toolboxımıza ekleyebileceğimiz, kolay kullanımlı ve fazla kod yazma/kontrol kullanımının önüne geçen bir seri kanal textbox tasarlamaktır.

Burada, standart TextBox a, spin özelliği ekleyecek, her bir seri kanal özelliğini de “,” ile ayıracağız. Bu amaçla, textbox a ait aşağıdaki event ler içerisinde gerekli düzeltmeleri ve kodlamaları yapacağız.

seri kanal textbox event tasarım

seri kanal textbox event tasarım