Güç Kaynağı Kontrol Test Yazılımı Tasarımı

Keysight(eski ismi ile Agilent veya HP) cihazlarından olan ve Test ve Ölçüm sistemlerinde Güç Kaynağı olarak kullanılan Keysight E3631A DC Power Supply (DC Güç Kaynağı) için C# cihaz ve ölçüm kütüphanesi (c# instrument driver) kullanarak, güç kaynağını kontrol etmek, akım ve voltaj değerlerini ayarlamak ve bağlı bulunduğu kart-birim ve sistemin çektiği akımı okuma işlemlerini gerçekleştirmek için, Güç Kaynağı Kontrol Test Yazılımı hazırlayacağız.

Bu amaçla, C# kullanarak bir form tasarlayacağız, Güç kaynağı ayarlarının yapıldığı ve okunan değerlerin grafik nesnesine eklenerek çizdirildiği küçük bir uygulama yapacağız.

GucKaynagiTestOlcum isimli bir Windows Forms Uygulaması oluşturalım

C# ile cihaz kontrol yeni proje

C# ile cihaz kontrol yeni proje

Oluşturduğumuz projede, Ana formumuza, GucKaynagiTestOlcumAnaForm ismini verelim. Sonrasında, Ana Formumuza, Menu Strip ekleyip, aşağıdaki şekilde olduğu gibi MenuItem lar ekleyelim.

Güç Kaynağı Kontrol Test Yazılımı ana form

Güç Kaynağı Kontrol Test Yazılımı ana form

Test Ayarları Form Tasarımı

Güç Kaynağı Kontrol Test Yazılımı‘nda yer alan Test ayarları formumuzda, seri kanal üzerinden haberleşeceğimiz güç kaynağı için ayar kontrolleri yer alacak. Bu amaçla, yeni bir form oluşturarak, üzerine aşağıdaki gibi kontrollerimizi yerleştiriyoruz. Bağlan butonuna basıldığında, güç kaynağı ile eğer bağlantı kurulduğu durumda, butondaki ikon yeşil renkli, bağlanamadığında veya bağlantı kesildiğinde ise kırmızı ikon olcak şekilde gerekli olayları(events)tanımlayalım.
Güç kaynağı ile bağlantı hızımızı, hangi seri kanal üzerinden bağlandığımızı, seri kanal bilgilerini içeren bir text box üzerinden ayarlanabilir hale getirelim.

Senaryo:

Kullanıcı, Seri Kanal ayarları text box’ı üzerinden gerekli ayarlamaları yapar, bağlan butonuna basar ve güç kaynağı ile bağlantıyı gerçekleştirir. Unutulmaması gereken nokta, Test Ayarları kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan seri kanal ayarlarının, Güç Kaynağı haberleşme ayarları ile aynı olması gerekmektedir. Ayrıca, haberleşme için kullanılacak olan seri kanal kablosu da çapraz kablo(2->3, 3->2, 4->6, 6->4, 7->8, 8->7, 9->9, 5->5) olmalıdır.

c# cihaz kontrol test ayarları form

c# cihaz kontrol test ayarları form

Güç Testleri Formu Tasarımı

Güç testleri formumuzda, güç kaynağından seri kanal üzerinden okuduğumuz akım değerlerini çizdirdiğimiz bir grafik ekranı, testleri durdurup başlatabileceğimiz butonlar, formu kapatabileceğimiz bir buton yer alacak. Alınan verilerin sunumu için de, grafik nesnemizde bazı kozmetik iyileştirmeler yapalım. Güç kaynağından okuduğumuz veriler, üst sınır değerimizi geçtiği veya alt sınır değerimizin altında olduğundaki durumlar için, alt ve üst limit çizgileri çizelim.

c# cihaz kontrol güç testleri form tasarımı

c# cihaz kontrol güç testleri form tasarımı

Senaryo: Başla butonuna basıldığında, güç kaynağından okunan akım değerleri grafik nesnesine çizdirilecek, kapat butonuna basıldığında ise, Güç Testleri formu kapatılacak ancak ölçüm alınmaya devam edilecek. Ölçümü durdurma işlemi, Bitir butonuna basılarak gerçekleştirilecek.

Dosyaya Kayıt İşlemi

Alınan ölçüm sonuçlarının dosyaya kayıt işlemleri için ise, text işlemler yerine xml altyapısı kullanacağız. Bunun için bir xsd şeması oluşturup, elde edeceğimiz sonuçları testsonuc.xml dosyasına yazacağız.